Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

TOEKOMST | RE-INTEGRATIE PROGRAMMA 2021-2022

Daklozen na alcohol rehabilitatie voorbereiden op een stabiele terugkeer naar de maatschappij.

 

Ineens stonden ze er weer alleen voor, er is het gemis van een gemeenschap en een betrouwbare, geschikte baan en woonplek konden niet gevonden worden...

 

Om als dakloze weer een leven in de maatschappij op te bouwen houdt de hulp na alcohol rehabilitatie vrijwel op. Rehab centra zijn onmisbaar als 1e stap naar herstel maar bieden gasten onvoldoende voorbereiding en mogelijkheden op een leven daarbuiten (daarnaast is de geboden verslavingszorg in veel centra al zeer gebrekkig). Te vaak zien we mensen na rehabilitatie terug in de maatschappij zwaar terugvallen in verslaving en opnieuw op straat. Hiernaast is er weinig doorstroom in centra doordat veel gasten jarenlang blijven hangen omdat ze buiten een centrum geen toekomst zien, dit verminderd weer opnames van nieuwe gasten. Wij geloven dat veel terugvallen voorkomen kunnen worden met een goed voorbereidingstraject dat volgt op rehabilitatie en voorafgaat aan de terugkeer naar de maatschappij. Wij willen deze steun aanbieden met de opstart van een re-integratie programma: een alcoholvrije woongemeenschap met huuraccommodaties, werkvoorzieningen d.m.v. partnerschappen met vertrouwde ondernemers en opstart van eigen bedrijfjes, en trainingen voor persoonlijk herstel en groei.

Een gezonde leef- en werkomgeving creëren, meewerken aan een snellere stroom vanuit verslavingszorgcentra en een gezond perspectief bieden op re-integratie in de samenleving.

TV ACTIE 2020 | EO METTERDAAD

Er is veel nodig om deze plannen te kunnen verwezenlijken! 

EO Metterdaad heeft ons hulpgeroep gehoord en is naar ons afgereisd om ons project te filmen en mee te helpen de nodige fondsen te werven om dit te kunnen verwezenlijken! Bekijk hier de uitzendingen online

Kijkt en steunt u mee om de dakloze verslaafden in Mongolië aan een betere toekomst te helpen?