Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

Dak- en thuislozen van Ulaanbaatar zorg, aandacht en erkenning geven die hun toekomt en samen met hen werken aan verlichting, verbetering en verandering.

 

Binnen het (weinige) hulpaanbod dat beschikbaar is willen we de ontbrekende schakels zijn zodat deze vermeden groep mensen uit de cirkel van uitzichtloosheid, verslaving en uitsluiting kunnen stappen om hun volwaardige plek in de maatschappij weer in te nemen.

Mobiel inloopcentrum

Met onze inloopbus waarmee we wekelijk groepen (±150) dak- en thuislozen op verschillende locaties in de stad bezoeken, bieden we een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar zij terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte. Zo fungeren we als een eerste ontbrekende schakel: Contact leggen, relaties opbouwen en aansluiting zoeken. Met de bus voorzien we in:

  • BASISBEHOEFTEN (professionele eerste hulp en wondverzorging, wasgelegenheid, warme maaltijden, vitaminen, haarverzorging, maandelijkse douchehuis dagen en tweedehands kleding en schoeisel)

  • PRAKTISCHE HULP (zelfhulpgroepen, familiebemiddeling, verkrijgen gezondheidszorg en ziekenbezoek)

  • BRUGGEN SLAAN naar verslavingszorg centra en ziekenhuizen

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
© Sergelt Ood

 

Re-integratie programma 2021-2022

We bereiden ons voor een andere ontbrekende schakel op te vullen: Aanvullende hulp voor voormalige daklozen als voorbereiding (na alcohol rehabilitatie) op een stabiele terugkeer en deelname in de maatschappij. Zie TV Actie 2020.

Visie & werkwijze

Wij werken vanuit de 'presentiebenadering' dat staat voor goede zorg voor mensen in extreem gemarginaliseerde posities. Presentie zoekt de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt, en dit is de basis voor hulp en steun. We willen ‘er-zijn-met’ en  ‘er-zijn-voor’ de persoon zonder de focus 'er moet een probleem worden opgelost'. Zo kan de ander zich gezien, gehoord en volledig mens voelen en samen kan er dan gezocht worden wat nodig en wenselijk is in een situatie. De presentie is gericht op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven – ook als dat leven vast zit.

Samenwerking organisaties & verzorgen trainingen

We werken samen met verslavingszorg centra Betel ('House of Hope'), Help International ('Naidvariin Jim'), Gants Zam-Itgel en Teen Challenge Mongolia, en het ziekenhuis 'Agape' in Ulaanbaatar.

In samenwerking met De Hoop Verslavingszorg Dordrecht verzorgen we jaarlijks trainingen voor  (verslavings-) zorg en kerkelijk werkers (o.a. presentiebenadering en ervaringsdeskundigheid). De Hoop denkt ook met ons mee over de opzet van ons re-integratie programma voor dakloze verslaafden in herstel.

In 2015 zijn we onze activiteiten begonnen als project 'Sergelt' onder de Internationale NGO Good Neighbor Society in Mongolia (GNS). Sinds April 2020 zijn we onafhankelijk en onder lokaal bestuur verder gegaan als lokale NGO 'Sergelt Ood'