De Cirkel van Dakloosheid en Verslaving Verbreken

Met onze mobiele inloopbus willen we een makkelijk toegankelijke en gastvrije ontmoetingsplek bieden voor de daklozen van Ulaanbaatar, van waaruit we verschillende diensten en activiteiten aanbieden. Door zorgzame en aandachtige relaties op te bouwen, en vanuit deze basis willen we gezamelijk werken aan verlichting, verbetering en verandering van de levenssituaties van onze dakloze contacten.

Sergelt Doelstellingen
•  Opbouwen van een betrokken en zorgzame relatie met de dak- en thuislozen van Ulaanbaatar en gezamenlijk toewerken naar verlichting, verbetering en mogelijke verandering van levenssituaties.
•  Sociale bewustwording, betrokkenheid en deelname stimuleren door groepen in de samenleving bezoeken, benefiet acties organiseren en vrijwilligers betrekken.

•  Samenwerking met lokale organisaties en verzorgen van trainingen (o.a. presentiebenadering, ervaringsdeskundigheid, hard drugs verslaving) voor verslavings, sociale, gezondheids en pastorale zorg instanties (i.s.m. 'De Hoop' Verslavingszorg Dordrecht). 
•  >2020 Nazorg bieden d.m.v. opstart woon/werk gemeenschap voor contacten die een behandeltraject hebben doorlopen bij een verslavingszorg centra.
•  >2020 Preventie en voorlichting over alcohol en hard-drugs verslaving op scholen en universiteiten


Visie en werkwijze
We werken vanuit de presentiebenadering dat staat voor goede zorg voor mensen in extreem gemarginaliseerde posities. De presentie is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en client als basis voor hulp en steun ziet.  We willen ‘er-zijn-met’ en  ‘er-zijn-voor’ de persoon zonder de focus 'er moet een probleem worden opgelost'. Vanuit deze basis voelt de ander zich gezien, gehoord en volledig mens en kan er samen gezocht worden wat nodig en wenselijk is in een situatie. De presentie is gericht op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven – ook als dat leven vast zit.

We willen mensen helpen hun eigen kracht weer te zien en het vertrouwen te herkrijgen in de mogelijkheid hun leven weer op een betekenisvolle manier in te vullen.


Samenwerking met andere organisaties
•  Organisaties waarmee we samenwerken zijn verslavingszorgcentra 'Betel' House of Hope, Help International ('Naidvariin Jim'),  

    Gants Zam-Itgel en Teen Challenge Mongolia. Verder werken we samen met het lokale ziekenhuis 'Enerel'.

 

'Sergelt' is een project van de NGO Good Neighbor Society in Mongolia (GNS)

Good Neighbor Society (GNS) in Mongolia is opgericht in 1993 en staat geregistreerd als internationale NGO met hoofdkantoor, buurthuis en 'Sergelt' in Ulaanbaatar en een vestiging in Ulaangom (Uvs provincie). GNS is een onderverdeling van HADA Fund Inc., Australië (Gezondheid en Ontwikkelingshulp in het buitenland), dat dient als ons Internationale Kantoor. Het doel van GNS is gemeenschapsontwikkeling door middel van educatieve, sociale, ontwikkeling- en noodhulp projecten in het hele land. GNS benadrukt zelfsupport, het helpen van mensen op een manier die hen in staat stelt zichzelf te helpen: www.gnsmongolia.org.

Call us

+976 90633063 (Mongoloor)

+976 90551755 (English/Nederlands)

 

Email us

gns.sergelt@gmail.com

 

Find us on facebook

 

Find us

Bayanzurkh district

4th Khoroo

Building 111-2 (near Home Plaza and Selenge Hotel)

Ulaanbaatar, Mongolia

  • Facebook Square