Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

Geschiedenis & Impact Rapport (2015 - 2019)

Hoe het begon:

Voordat wij in 2015 van start gingen (als project 'Sergelt' onder de internationale NGO Good Neighbor Society tot April 2020), ging een jaar onderzoek vooraf om na te gaan welk hulpaanbod voor de alcoholverslaafde daklozen in Ulaanbaatar (UB) beschikbaar is en hoe toegankelijk deze hulp is. De opzet van Sergelt zou moeten draaien om het opvullen wat nog ontbreekt.

Al gauw zagen we dat meerdere schakels ontbreken voor deze uitgesloten groep mensen om uit hun cirkel van dakloosheid en verslaving te kunnen stappen en hun volwaardige plek in de maatschappij weer in te kunnen nemen. Zelfs de meest basale zorg, aandacht en erkenning voor de persoon op straat ontbreekt.

De meeste beschikbare hulp is er in de vorm van alcohol rehabilitatie (er zijn verschillende rehab centra waar we mee samenwerken) maar de drempel als dakloze om die stap alleen te zetten is erg hoog. Daklozen kunnen vrijwel ook nauwelijks bij een ziekenhuis terecht voor medische zorg en het enige ziekenhuis in de stad dat juist opgericht is om zorg te verlenen aan de meest marginalen doet dit incidenteel aan de daklozen en het is vrijwel onmogelijk om echt goede hulp te krijgen zonder een tussenpersoon.

Nachtopvangplekken zijn schaars en kunnen de grote groep daklozen niet herbergen. Hiernaast is meer zorgaanbod vanuit de overheid onvoldoende en gebrekkig beschikbaar.

© Sergelt Ood

Impact - Inloopbus:

Met deze info is Sergelt begonnen met het opvullen van de eerste ontbrekende schakel en waarmee naar ons idee het hele hulpaanbod begint en daartussen bruggen slaat: Contact leggen, relaties opbouwen en aansluiting zoeken met de daklozen in hun leefomgeving. Geen drempels of verwachtingen, gewoon oprechte aandacht en zorg, aansluiting zoeken en vanuit de basis van de relatie verder kijken.

Begin 2015 en vanuit een oud bestelbusje begonnen we in twee gebieden wekelijks groepen daklozen te bezoeken (2015-2017). Nieuws over ons verspreidde als een vuurtje en steeds meer mensen wisten ons te vinden. We brachten maaltijden, gaven simpele wondverzorging en fungeerden als tussenpersoon naar alcoholrehabilitatie-centra en het ziekenhuis. Geregeld (met name in de winter) deelden we tweedehands kleding uit en gaven knipbeurten in het warme seizoen. Deze zorg werd bijzonder welkom ontvangen, maar meer nog merkten we hoe dankbaar en bewogen mensen zijn met persoonlijke oprechte aandacht en dat we telkens weer terugkomen. Het betekent zo veel meer voor een persoon dat we zijn/haar naam kennen, hun handen schudden hoe vuil ook, hun haren wassen en knippen hoe vol ook met luizen. Om opgemerkt te worden en erkenning te ontvangen is iets dat onbekend is geworden. Na verloop van tijd begonnen we met het opstarten van zelfhulp- en praatgroepen voor diegenen die serieuzer wilden nadenken over een alcoholvrij en nieuw leven, waarvoor we een kelderruimte huurden. Op veel plekken waar we kwamen om de daklozen te ontmoeten, troffen we verschillende reacties vanuit de directe omgeving, positieve maar ook agressieve reacties, soms begrijpelijk maar het was pijnlijk duidelijk dat de daklozen nergens welkom zijn.

In 2017 konden we ons aldoor falend bestelbusje vervangen door een betere wagen en hadden we uiteindelijk ook voldoende donaties om een tweedehands stadsbus aan te schaffen (wat altijd de opzet was geweest vanaf het begin). Na aanpassing doet deze nu dienst als mobiel inloopcentrum waardoor we een comfortabele voorziening kunnen aanbieden aan de daklozen. Niet meer in de stromende regen, zinnende hitte of snijdende kou op straat… Geen stinkende beschimmelde kelder meer nodig ook, want in de bus houden we ook onze zelfhulpgroepen en samenkomsten... Inmiddels hebben we ook een pop-up tent van waaruit onze verpleegkundige eerstehulp en wondverzorging aanbiedt. Niet meer in de stoffige buitenlucht en met pottenkijkers...

Vanaf 2015 tot op heden (Dec. 2020) hebben ruim 350 personen (momenteel 3 groepen van ±120 personen) baat gehad bij onze constante aanwezigheid, laagdrempeligheid en zorg. We hebben bruggen kunnen leggen tussen de daklozen en de maatschappij (vrijwilligers) en hulp instellingen.

Verslavingszorg: ± 200 personen werden geholpen (opnieuw) de stap naar een rehabilitatie centrum te zetten, van wie velen dat zonder onze langdurige inbreng niet alleen hadden durven of kunnen nemen. Verschillende contacten hebben na verloop van tijd deze centra positief verlaten, anderen bevinden zich er nog waarvan sommigen contact onderhouden en we hopen dat er uiteindelijk een aantal gaan meedraaien in Sergelt. Velen helaas verlaten de centra echter ook voortijdig om verschillende redenen (niet kunnen wennen, in de clinch met anderen, verslaving die trekt etc.) en velen ook na een langdurig verblijf en goed afgerond traject ook al gauw weer terug in hun verslaving. Sommigen keren later weer terug maar velen van hen zien we helaas ook weer op straat.

Medische zorg: Honderden mensen werden geholpen met medische zorg (eerste hulp en wondverzorging) tijdens onze bezoeken op straat. Het aantal dat ter plekke wordt geholpen registreren we niet, dit varieert enorm van soms een enkeling per bezoek en andere momenten tientallen met gezondheidsproblemen variërend van kleine wonden (zonder behandeling risico op uitgroeien tot grote abcessen) tot aan grote wonden, brandwonden, bevriezingen, messteken, verlies van ogen of vingers, gezwollen ledematen (zonder behandeling risico op bloedvergiftiging of amputatie), objecten in oren, ogen en neus, problemen met geamputeerde of ontwrichte ledematen, alcoholvergiftiging, long- of andere ziekten, enz. Vele malen hebben we kunnen helpen met tijdelijke medicatie, ziekenhuisopname en verzekering bij langdurige zorg. Bij stervende mensen mochten we troost en aanwezigheid bieden (met name waar familie verstek laat gaan) en levens van verschillende mensen konden gered worden die op het randje van de dood lagen (in een put onder de straat, een verlaten gebouw of personen met zeer vergevorderde tuberculose).