Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

Doet u mee?

Help ons te kunnen blijven uitreiken naar de dak- en thuislozen van Ulaanbaatar’!

U kunt dit doen door ons werk bekend te maken in uw omgeving, een actie te organiseren, en door middel van een financiële bijdrage.

Met uw financiële bijdrage helpt u mee acute verlichting te bieden aan de dakloze verslaafden en hen helpen stappen te zetten richting herstel en weer een volwaardige deelname in de maatschappij. Elk beetje helpt mee een verschil te maken op straat. Belasting aftrekbare giften voor ons werk kunnen overgemaakt worden via Stichting Assistance International, NL70 ABNA 0616 7858 28 o.v.v. Sergelt Ood Mongolië (ANBI verantwoord).

Heel hartelijke dankt voor uw steun!

Meer informatie:

Maurits Gort (contactpersoon in Nederland) : 06 5374 9647 / mauritsgort@gmail.com

Corrie van der Esch (oprichter in Mongolië) : +976 90727072 (+7 uur) / sergeltood@gmail.com