Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

 Toerend door de straten van Ulaanbaatar om dak- en thuislozen te ontmoeten daar waar ze zijn…

 

‘SERGELT OOD' is a non-profit en lokale NGO in Mongolië. We fungeren als een contactpunt voor dak- en thuislozen  om gezamenlijk toe te werken naar verlichting, verbetering en verandering van levenssituaties.

Met onze inloopbus bieden we een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte.

Voor 2020 bereiden we ons voor op de opstart van een re-integratie programma om dakloze verslaafden na alcohol rehabilitatie op weg te helpen naar een stabiel en onafhankelijk bestaan terug in de maatschappij (zie TV Actie).

Betekenis Sergelt: herstel, herleving

Dakloos in Ulaanbaatar
In de koudste hoofdstad ter wereld leven naar schatting ±5.000 mensen op straat

 

Armoede, werkloosheid en gebrek aan scholing hebben geleid tot veel sociale problemen zoals depressie, alcoholmisbruik en huiselijk geweld. Mede door gebrek aan adequate overheidshulp zijn velen niet in staat hun problemen het hoofd te bieden, verliezen alle hoop en belanden op straat. De dak- en thuislozen van Ulaanbaatar hebben te lijden onder verwondingen, ziektes en zware levensomstandigheden. In de winter daalt de temperatuur met gemak naar -30°C of lager! Om de lange bittere winters te overleven bivakkeren vele daklozen in gangenstelsels onder de straat waar de warmwaterleidingen zich bevinden. Daarnaast ervaren ze sociaal isolement en uitsluiting vanwege hun uiterlijk, geur en alcoholproblemen.

Call us

+976 90633063 (Mongoloor)

+976 90727072 (English/Nederlands)

 

Find us

Bayanzurkh district

4th Khoroo

Building 111-2 (near Home Plaza and Selenge Hotel)

Ulaanbaatar, Mongolia

Email us

sergeltood@gmail.com

 

Find us on facebook

 

  • Facebook Square
Bitterkoude lange winters - Mei 2016