Uitreikende en betrokken zorg voor dakloze alcoholisten in Mongolië

 Toerend door de straten van Ulaanbaatar om dak- en thuislozen te ontmoeten daar waar ze zijn…
 
‘SERGELT OOD' is a non-profit en lokale NGO in Mongolië. We fungeren als een contactpunt voor dak- en thuislozen  om gezamenlijk toe te werken naar verlichting, verbetering en verandering van levenssituaties.
Met onze inloopbus bieden we een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte.
Voor 2021-2022 bereiden we ons voor op de opstart van een re-integratie programma om dakloze verslaafden na alcohol rehabilitatie op weg te helpen naar een stabiel en onafhankelijk bestaan terug in de maatschappij (zie TV Actie).

Onze inloopbus
Onze inloopbus

press to zoom
Dakloos, verslaafd en verstoten
Dakloos, verslaafd en verstoten

press to zoom
Bitterkoude lange winters - Mei 2016
Bitterkoude lange winters - Mei 2016

press to zoom
Onze inloopbus
Onze inloopbus

press to zoom
1/14
© Sergelt Ood

Betekenis Sergelt: herstel, herleving

Dakloos in Ulaanbaatar
In de koudste hoofdstad ter wereld leven naar schatting ±5.000 mensen op straat

 

Armoede, werkloosheid en gebrek aan scholing hebben geleid tot veel sociale problemen zoals depressie, alcoholmisbruik en huiselijk geweld. Mede door gebrek aan adequate overheidshulp zijn velen niet in staat hun problemen het hoofd te bieden, verliezen alle hoop en belanden op straat. De dak- en thuislozen van Ulaanbaatar hebben te lijden onder verwondingen, ziektes en zware levensomstandigheden. In de winter daalt de temperatuur met gemak naar -30°C of lager! Om de lange bittere winters te overleven bivakkeren vele daklozen in gangenstelsels onder de straat waar de warmwaterleidingen zich bevinden. Daarnaast ervaren ze sociaal isolement en uitsluiting vanwege hun uiterlijk, geur en alcoholproblemen.